چاپ
دسته: اخبار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پس از حدود یک سال از راه اندازی سایت آگرین، تصمیم گرفتیم تغییری دیگر در سایت اعمال کنیم. این تغییر بنا به پیشنهادات دوستان آگرین مبنی بر تغییر فونت های فارسی سایت بود. لذا تصمیم گرفتیم با عمل کردن به پیشنهاد این دوستان، سایت را تغییر دهیم. لذا از این پس فونت فارسی سایت آگرین از Arial به فونت یکان اصلاح تغییر خواهد کرد.

در انتخاب این فونت، تلاش کردیم تا تمام جوانب کار را بررسی کنیم تا از میان فونت های فارسی، فونتی زیبا، خوانا و متناسب با تم سایت را انتخاب کنیم. لذا از این پس ما را با فونت یکان بخوانید.

بازدید: 1378