Your browser does not support JavaScript!
نمونه قرارداد تولید محتوا

نمونه قرارداد تولید محتوا به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز لیست محتوا در آن وجود نخواهد داشت.

این موافقتنامه در تاریخ (به حروف) ............................ فیما بین .................................. به نشانی .................................. و شماره تماس .......................... كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره - نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: .......................... نام نماينده: ......................... سمت: ..................... شماره همراه نماینده: ......................  آدرس ایمیل: .........................

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

قرارداد تولید محتوای متنی 

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

کل هزینه تولید محتوا در زمان ثبت سفارش آنلاین پرداخت می شود.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: .......................................... تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد .... روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز  و وصول هزینه می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت هزینه از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما است، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: پر کردن فرم سفارش تولید محتوا و تایید از سوی لولسا.

مرحله دوم: پرداخت مبلغ.

مرحله سوم: تولید محتوا.

مرحله چهارم: ارسال محتوا برای مشتری.

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری موظف است کلیه محتواها را به جهت کپی نبودن بررسی کرده و محتوا کاملا یونیک به کارفرما تحویل دهد.

مجری موظف به ویراستاری سئو محتوا (بر اساس استانداردهای لولسا) می باشد.

مجری متعهد می شود محتوای تولید شده برای کارفرما را در هیچ وب سایت، وبلاگ، انجمن گفتگو و یا شبکه های اجتماعی منتشر نکرده، مگر آنکه با توافق کارفرما، آدرس محتوای تولید شده در وب سایت مشتری را به عنوان نمونه کار جهت مشاهده مشتریان دیگر ارسال کند.

در صورت آن که قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت در قرار داد قید نشده باشد، مجری موظف به ارسال محتوا به صورت فایل ورد به کارفرما می باشد.

در صورت آنکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت، تنظیمات پلاگین های سئو محتوای تولید شده در قرار داد قید شده باشد، مجری موظف به رعایت اصول سئو (بر اساس استانداردهای لولسا) می باشد.

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد. 

در صورت آنکه قرارگرفتن محتوا بر روی وب سایت بر عهده مجری باشد، پس از اتمام قرار داد موظف به تحویل دسترسی های خود به کارفرما بوده و پس از دریافت مبلغ کامل قرار داد، دیگر حق ورود به پنل مدیریت کارفرما را نخواهد داشت و رمز عبور و نام کاربری را نگهداری نخواهد کرد.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود کلیه عناوین را در فرم آنلاین مربوط به سفارش به صورت کامل و در زمان تعیین شده ارسال نماید.

در صورت آنکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت مشتری، در عنوان قرار داد آمده باشد، کارفرما موظف به ارسال دسترسی به پنل مدیریت وب سایت در زمان تعیین شده می باشد.

در صورت انکه قرار گرفتن محتوا بر روی وب سایت در عنوان قرار داد آمده باشد، مجری موظف است دسترسی به پنل مدیریتی سایت را تا پایان قرار داد برای مجری بر قرار کند. در مواقعی که دسترسی به پنل مدیریت با اختلال سرور و یا عدم دسترسی همراه باشد، مسئولیت طولانی تر شدن اجرای قرار داد بر عهده کارفرما می باشد.

مجری حق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی و تبلیغات لولسا منتشر نماید.

کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در زمان ثبت سفارش به صورت کامل واریز نماید.

چنان چه کارفرما پس از سفارش، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد. 

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط کارفرما موظف به پرداخت کلیه مواردی که تا آن زمان برای ایشان ارسال شده است می باشد. در صورت آنکه محتوای ارسالی کمتر از میزان ۵۰ درصد پرداخت باشد، مجری موظف به پرداخت باقی مانده هزینه به کارفرما است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد 

تمدید این قرارداد مجاز می باشد. 

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا

رعایت کلیه قوانین و مقررات لولسا بر عهده مشتری می باشد. این قوانین به شرح زیر می باشند:

 1. امکان تغییر و ویرایش در محتوای ارسال شده وجود ندارد.
 2. عقد و امضا قرار داد بر پایه اینترنت صورت گرفته و امکان درخواست عقد قرارداد حضوری وجود ندارد.
 3. فایل های ارسالی از سوی مجری برای کارفرما به معنای تحویل نهایی پروژه است.
 4. هزینه آپلود فایل ها جداگانه محاسبه خواهد شد.
 5. هزینه تنظیمات مربوط به پلاگین هایی که در صفحات شما هستند بر عهده مشتری می باشد.
 6. امکان درج منابع به کار رفته در محتوای تالیفی وجود ندارد.
 7. انتخاب لیست عناوین بر عهده مشتری می باشد.
 8. انتخاب تعداد کلمات محتوا بر عهده مشتری می باشد.
 9. در صورتی که در سفارش تولید محتوا، انتخاب عکس نیز قید شده باشد، امکان تغییر و یا ویرایش تصاویر وجود ندارد.
 10. تحویل محتوا به مشتری به منزله اتمام کار می باشد و مواردی هچون بررسی، ویرایش و موارد مشابه از سوی مشتری در این خدمات پشتیبانی نمی شوند. به جهت اطمینان مشتریان می توانند یک محتوا سفارش داده تا از کیفیت خدمات اطمینان حاصل نمایند.
 11. امکان سفارش محتوای نمونه در این خدمات وجود ندارد.
 12. سفارش این خدمات تنها به صورت آنلاین است.
 13. این خدمات شامل مشاوره نیست.
 14. کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات تولید محتوا آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها (در حال اجرا، جدید و در حال سفارش) الزامی است.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ............................... در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای ................................. به سمت مجری و ............................... به سمت كار فرما رسید. 

 

امضای کارفرما                                        امضای مجری