چاپ
دسته: مقالات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

پوستر گونه ای از هنرهای گرافیک است. در تعریفی ساده، پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده است که برای هدفی مشخص طراحی شده و به منظور اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه ارائه می شود.

سرچشمه پوستر را در نقوش آشوری، بابلی و ایرانی می توان یافت اما از آنچه که امروز پوستر نامیده می شود تا قبل از قرن یازدم میلادی و ظهور صنعت چاپ در غرب سخنی نمی توان گفت. اخبار قرون وسطی بر روی کاغذ آورده می شد و به وسیله باسمه تکثیر میافت و به تعداد زیاد بر در و دیوار نصب می شد.  در گذشته ای نه چندان دور تعریف پوستر به این صورت بود: پوسترها صفحات کاغذی در ابعاد تقریبا بزرگ هستند که بر روی آن ها نوشته‌ها، طرح‌ها، نقاشی‌ها و نظیر آن چاپ شده است. پوسترها به منظور نصب شدن بر روی دیوارها و یا دیگر سطوح عمودی تعبیه شده‌اند.

آشنایی با پوستر و ویژگی های یک پوستر خوب

ورود پوستر های دیجیتال، استفاده از کامپیوترها، تبلت ها و گوشی های تلفن همراه برای دیدن و انتشار پوستر ها، و انتشار وسیع آنها در شبکه های مجازی، در تعریف قدیمی مخصوصا از جهت محل نصب تغییراتی به وجود آورد. طراحی پوستر با ایده پردازی طراح آغاز می شود و تا تصاویر، فرم ها، نوشته ها، رنگ ها و خط ها در آن ادامه می یابد

ویژگی های یک پوستر خوب 

انواع پوستر ها:

پوسترها از نظر موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:

روش های ارتباطی پوستر

۱- ارتباط تصویری بدون کمک گرفتن از نوشته ها: در این روش پوسترها شامل تصاویر پایدار و ثابت مانند نقاشی ها، علائم راهنمایی رانندگی و ... هستند.

۲- ارتباط از طریق نوشتار: در این گونه پوستر ها معمولا پیام اصلی با کلمات درشت و توضیحات فرعی با کلمات کوچکتر نشان داده می شوند.

۳- پوستر هایی که در آن ها خط و تصویر هر دو با هم به طور هماهنگ به کار برده شدند.

نویسنده: پگاه تایکندی

بازدید: 2308