چاپ
دسته: اینفوگرافیک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یی

اینفوگرافیک راه های تلفیق تفکر منطقی و هنری در طراحی

مطالعه مقاله: راه های تلفیق تفکر منطقی و هنری در طراحی

طراح اینفوگرافیک: محمد علی عاشوری

بازدید: 182