Your browser does not support JavaScript!

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تیم طراحی و تبلیغات آگرین، پروژه طراحی وب سایت انجمن یاری کودکان در معرض خطر را به پایان رسانید. این وب سایت که مربوط به یک سازمان مردم نهاد می باشد، توسط طراحان تیم آگرین طراحی و اجرا شده است. این خدمات در دسته خدمات طراحی وب سایت سازمانی آگرین می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

طراحی قالب پوستر، کمی با طراحی خود پوستر متفاوت است. زمانی که یک پوستر طراحی می شود، یک اثر نهایی مقابل مخاطب قرار می گیرد، اما زمانی که قالب پوستر طراحی می شود یک قالب به مشتری تحویل داده می شود که بنا به نیاز خود، اطلاعات داخل آن را تغییر می دهد. طراحی قالب پوستر، برای برند ها عموما تاثیر بسیار مثبتی دارد. هزینه پایین خواهد آمد و باز دهی زیاد خواهد شد. تیم طراحی و تبلیغات آگرین مفتخر است اعلام کند، قالب پوستر ثبت نام موسسه آموزش زبان کوشان توسط هنرمندان و متخصصین این آگرین طراحی و اجرا شده است. این قالب با استفاده از کاراکتر آرنا (که توسط تیم آگرین طراحی شده است)، رنگ بندی سازمانی و تصویر سازی، طراحی و اجرا شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مفتخریم موسسه آموزش زبان کوشان، تیم طراحی و تبلیغات آگرین را به عنوان طراح کاراکتر موسسه انتخاب کرده و به جمع مشتریان آگرین پیوسته اند. طراحی این کاراکتر توسط بخش گرافیک تیم طراحی و تبلیغات آگرین انجام شده است. برای مشاهده این نمونه کار طراحی کاراکتر به ادامه مطلب توجه بفرمایید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

وب سایت سازمان مردم نهاد "انجمن جامعه، ورزش و فرهنگ" توسط تیم طراحی و تبلیغات آگرین اجرا شد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تیم طراحی و تبلیغات آگرین افتخار دارد اعلام کند وب سایت رکورد های سه گانه احمد شعبانی فرد را طراحی و اجرا نموده است.