چاپ
دسته: نمونه کارهای ما

تیم طراحی و تبلیغات آگرین افتخار دارد اعلام کند وب سایت رکورد های سه گانه احمد شعبانی فرد را طراحی و اجرا نموده است.

احمد شعبانی فرد، ورزشکار ایرانی در اقدامی انسان دوستانه، دست به ثبت رکورد سه گانه جهانی با حدف لغو کار کودک انجام خواهد داد.

امکانات و تکنولوزی ها

laghv.org

مشاهده وب سایت