چاپ
دسته: دوره های آموزشی

این دوره توسط متخصصین استودیو طراحی گرافیک و انیمیشن ژین تدریس می شود. هنرجویان گرامی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی را دارند بادید با اصول پایه ای گرافیک برداری آشنایی کافی داشته باشند.

استودیو طراحی گرافیک و انیمیشن ژین

 

سر فصل مطالب دوره:

 

طراحی گرافیک برداری

 

حداکثر هنر آموز در دوره های جمعی 5 نفر می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره، با ما تماس بگیرید.