Your browser does not support JavaScript!

سفارش و محاسبه هزینه خدمات آنلاین است | مراحل ثبت سفارش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
آموزش تولید محتوا: کلمات بولد، ایتالیک، آندرلاین، نقل قول و حروف بزرگ

این بخش از آموزش تولید محتوا برخی از حالات مختلفی که متن می تواند داشته باشد را بررسی کنیم. در ادامه به بررسی فواید و محل استفاده از هر کدام از این حالات خواهیم پرداخت. ابتدا باید بدانیم هر کدام از این حالت ها به چه شکلی در متن استفاده می شوند.

تعاریف اصلی حالات محتلف متن

کلمات بولد در تولید محتوا کدام هستند؟

کلماتی که ضخیم نوشته می شوند را بولد Bold می گویند. مثال: تولید محتوا.

چه زمانی از حالت بولد استفاده می کنیم؟

 • زمانی که بخواهیم روی یک کلمه تاکید زیادی داشته باشیم.
 • زمانی که بخواهیم یک موضوع مهم را بیان کنیم. 
 • کلمات بولد معمولا ارزش سئویی در متن پیدا می کنند و بیشتر مورد توجه مخاطب قرار می گیرند.

کلمات ایتالیک در تولید محتوا کدام هستند؟

کلماتی که به صورت کج نوشته می شوند را ایتالیک Italic می گویند. مثال: تولید محتوا.

چه زمانی از کلمات ایتالیک در متن استفاده می کنیم؟

 • زمانی که بخواهیم یک نقل قول را بیان کنیم (معمولا نقط قول در علامت کوتیشن قرار گرفته و ایتالیک می شود).
 • برای مشخص کردن نام کتاب، افراد، فیلم، روزنامه، سایت و ... استفاده می شود.
 • گاهی برای نوشتن کلمات به زبان های دیگر وسط متن از این حالت استفاده می شود.
 • برای اینکه کلمه ای را در بین متن مشخص کنیم اما نمی خواهیم بولد باشد و روی آن تاکید خیلی زیادی کنیم.

کلمات آندرلاین در تولید محتوا کدام هستند؟

کلماتی که زیر آنها خط کشیده می شوند را آندرلاین Underline می گویند. مثال: تولید محتوا.

چه زمانی از آندرلاین در متن استفاده می شود؟

 • زمانی که یک کلمه یا عبارت لینک شده باشد.
 • زمانی که بخواهیم روی برخی از کلمات جمله برای توجه بیشتر تاکید کنیم (معمولا در تعاریف یا آموزش از این حالت استفاده می شود).

نقل قول در تولید محتوا کدام هستند؟

جملات و عباراتی که برای افراد دیگر هستند و در متن می آورد را نقل قول (quotation به صورت کوتاه Quot و گاهی به فارسی کوت) می گویند. مثال: “تولید محتوا”.

چه زمانی از نقل قول در متن استفاده می کنیم؟

 • زمانی که بخواهیم جملات مهم افراد را در محتوا به کار ببریم.
 • معمولا برای بیان نظر مشتریان که از ارائه خدمات یا محصولات سایت رضایت دارند. گاهی نظرات مشتریان خاص را در محتوا برای ایجاد اعتماد بیشتر با حالت نقل قول بیان می کنیم.

حروف بزرگ در تولید محتوا کدام هستند؟

گاهی در تولید محتوا نیاز هست برخی کلمات با حروف بزرگ (CAPS) نوشته شوند. معمولا اینکار را برای زمانی که کلمه بسیار مهم است یا باید به صورت مخفف نوشته شود از این حالت استفاده می کنیم. مثال SEO و یا CONTENT CREATION.

چه زمانی از حروف بزرگ استفاده می کنیم؟

 • برای نوشتن مخفف کلمات.
 • برای ایجاد توجه مخاطب به یک کلمه در متن.

چرا از حالت های مختلف در متن استفاده کنیم؟

 • راحت خوانده شدن متن: وقتی یک متن یک دست و پاراگراف های یک شکل پشت هم باشند، چشم انسان از دیدن محتوا خسته شده و خواندن محتوا دشوار می شود.
 • کاهش زمان خواندن متن: برخی از افراد تمایل دارند بخش های مهم متن را بخوانند و برای کل محتوا زمان ندارند. با استفاده از این حالات می توانید به آنها کمک کنید تا بخش های مهم را راحت تر پیدا کنند.
 • جبران استفاده از زیر عنوان ها: گاهی ممکن است تعداد زیر عنوان ها بیش از اندازه مجاز باشد. در این حالت می توانید برخی موارد را با حالت بولد مشخص کنید تا تعداد زیرعنوان ها بهینه باشد.
 • درک بهتر محتوا: تمامی کلمات یک جمله دارای ارزش برابر نیستند. با استفاده از حالات مختلف متن می توانید این موضوع را به خواننده نشان دهید.

بهتر است در تولید محتوا از حالت های مختلف کلمات استفاده کنید. اینکار نه تنها محتوای شما را برای خواننده آسانتر میکند، بلکه روی سئو آن هم تاثیر مثبتی می گذارد (توجه کنید که این تاثیر هرچند کم اما بی اثر نیست).

نویسنده: محمد علی عاشوری