Your browser does not support JavaScript!
تخصیص اکانت های تلگرام تیم طراحی و تبلیغات لولسا به بخش فروش

در جهت سیاست گذاری جدید تیم طراحی و تبلیغات لولسا جهت افزایش سرعت در ارائه خدمات، کلیه اکانت های تلگرام این تیم از روز شنبه 28 مرداد 1396 به بخش فروش منتقل خواهد شد. مشتریان می توانند برای ارتباط با سایر بخش ها، از طریق آدرس ایمیل و یا پرتال کاربران اقدام نمایند.

در این راستا از کلیه مشتریان درخواست می شود با در نظر گرفتن زمان جا به جایی اکانت ها، از روز شنبه مورخ 28 مرداد 1396 جهت ارتباط با سایر بخش ها تنها از طریق آدرس ایمیل های اعلام شده و یا پرتال کاربران اقدام نمایند. بدیهی است کلیه چت ها و مکالمات پیشین از روی اکانت ها پاک شده و مشتریان در صورت نیاز به اطلاعات این مکالمات موظف به تهیه نسخه پشتیبان می باشند.

تخصیص اکانت تلگرام تیم طراحی و تبلیغات لولسا به بخش فروش

آدرس ایمیل

ارتباط با بخش پشتیبانی:

Support[a]agerin.ir

ارتباط با ما:

Info[a]agerin.ir

ارتباط با بخش گرافیک:

Graphic[a]agerin.ir

ارتباط با بخش طراحی سایت:

Website[a]agerin.ir

ارتباط با مدیریت:

Admin[a]agerin.ir

آدرس دسترسی به پرتال کاربران به زودی در بخش خبر وب سایت تیم طراحی و تبلیغات لولسا اعلام خواهد شد.