Your browser does not support JavaScript!
هزینه: رایگان
بررسی دامنه
بررسی دامنه

با ابزار لولسا دامنه (دومین، دامین، Domain) جهت امکان ثبت را بررسی کنید. برای ثبت دامنه اولین مرحله پس این است که بدانی آیا آدرس مورد نظر ما قابل ثبت است یا خیر. با استفاده از ابزار بررسی دامنه (هوایز Whois) لولسا می توانید این کار را به سادگی انجام دهید.

ابزار Whois لولسا

این ابزار لولسا به صورت رایگان در اختیار کاربران محترم قرار گرفته است. از این پس می توانید برای انجام هوایز، از این ابزار استفاده کنید. توجه داشته باشید که هوایز گرفتن به معنی قابل ثبت بودن دامنه تا زمان بررسی است، ممکن است پس از این زمان فردی اقدام به ثبت دامنه کند. پس اگر بین بررسی دامنه و ثبت آن فاصله زمانی وجود دارد مجددا بررسی کنید.

ابزار هوایز (Whois) لولسا چه ویژگی هایی دارد؟

  • با استفاده از این ابزار می توانید انواع دامنه ها را جهت ثبت بررسی کنید.
  • دقت عمل بالای ابزار.
  • سرعت عمل بالا.
  • در دسترس بودن برای تمامی کاربران.

دامنه چیست

ما در تیم طراحی و تبلیغات لولسا تلاش داریم تا مهم ترین ابزارهایی که برای طراحی و تبلیغات نیاز دارید را در اختیار شما قرار دهیم.

ابتدا دامنه را جهت امکان ثبت بررسی کرده و در صورت باز بودن، می توانید آن را ثبت کنید.

توجه: لولسا خدمات ثبت دامنه ارائه نمی دهد و این ابزار تنها به جهت راهنمایی و کمک به کاربران راه اندازی شده است.