Your browser does not support JavaScript!
طراحی qr code عمومی
طراحی qr code عکس
طراحی qr code ویدئو
طراحی qr code فایل PDF
طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

در این بخش از تبلیغات خلاق قصد دارم مجموعه‌ای از Qr codeهای جداب و دیدنی را به شما نشان دهم. این روزها هر جایی که برویم، ده‌ها کیوآرکد جلوی ما قرار می‌گیرد. اما بسیاری از آن‌ها ساده و کسل کننده هستند و تنها نمونه‌های خیلی محدودی کار جذاب می‌بینیم.

طراحی Qrcode خلاقانه، راهی برای موفقیت

یکی از نتایج توجه به طراحی کیوآرکد و بی‌اهمیت ندانستن ان، افزایش اسکن است. قطعا همه ما زمانی که یک کد جذاب ببینیم، وسوسه می‌شویم که پشت آن چیست؟ امروز با هم چند کد جذاب را خواهیم دید و بیش از این، مقدمه چینی نمی‌کنم.

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی

طراحی Qr Code خلاقانه و دیدنی