Your browser does not support JavaScript!

سفارش و محاسبه هزینه خدمات آنلاین است | مراحل ثبت سفارش

دوره های اختصاصی

هدف از برگذاری این دوره ها برآورده سازی نیاز شرکت ها، سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی در زمینه آموزش تخصصی و کاربردی کارمندان خود می باشد. شرکت ها و سازمان ها می توانند با درخواست برگذاری دوره آموزشی مورد نظرشان این دوره ها را هزینه ای بسیار پایین و بصورت کاربردی برای کارمندانشان برگذار کنند. ما بنا به درخواست مشتریان محترم مربی و یا مربیان متخصص و مورد نیاز آنها را تامین کرده و اقدام به استاندارد سازی دوره مورد نظر می نماییم.

در برگذاری این دوره ها هیچ گونه محدودیتی نه از لحاظ محتوایی و نه از لحاظ طول مدت دوره وجود خواهد داشت. دوره ها ممکن است برای نرم افزار های اختصاصی و یا عمومی باشد. می توانند تنها بخش خاصی از یک نرم افزار و یا مجموعه نرم افزاری باشد.

دوره های آموزشی اختصاصی