Your browser does not support JavaScript!

سفارش و محاسبه هزینه خدمات آنلاین است | مراحل ثبت سفارش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
بهینه سازی محتوای ترجمه شده و محلی شده

‫وقتی که محتوای وب سایتی را‬ ترجمه میکنیم و در وب سایت قرار میدهیم‬ در واقع وب سایت دیگری میسازیم. به عبارت دیگر‬ ما باید از تمامی کارهایی که‬ برای ارتقای وب سایت زبان اصلی استفاده کرده ایم‬ از جمله استراتژی محتوا و کلمات کلیدی برای‬ زبانهای دیگر وب سایت نیز استفاده کنیم.‬ با تحقیق کلمات کلیدی کار را شروع میکنیم.

محتوای ترجمه شده

شما باید‬ این فرایند را با زبانی که‬ برایش بهینه سازی کرده اید انجام دهید و لیستی مبتنی بر زبان از‫ کلیدواژه هایی که میتواند‬ بر محتوای مورد ترجمه نقش داشته باشند استفاده کنید.‬ شما میتوانید با ترجمه ای از‬ برخی از کلیدواژه های اصلی شروع کنید‬ ولی به یاد داشته باشید که‬ بسیاری از واژه ها و عبارتها‬ بین زبانهای مختلف ترجمه نمی شوند.‬

باید انتظار داشته باشید که چند‬ مفهوم و اعجاب را پیدا کنید‬، البته شما باید مطمئن شوید که یک گوینده بومی از‬ زبان مورد نظر داشته باشد که جنبه های فرهنگی‬ کشور مورد هدفتان را نیز درک کند‬. بعد از تحقیق و درک کردن کلید واژه های ترجمه شده‬ شما می توانید فرایند ترجمه را آغاز کنید‬.

بهینه سازی محتوا


مرحله اول نقشه بندی صفحات سایت که قرار است به‬ کلیدواژه های مناسب مورد هدف برای جستجوی محلی ترجمه شود‬. وقتی که فهمیدید چه کلیدواژه های‬ از صفحات بهینه سازی میشود‬‬‬ ‫باید مطمئن شوید هر کسی که‬ ترجمه اصلی را انجام میدهد‬ درکی از مبانی تخصصی صفحه ی سئو دارد‬.

عنوانها، سرتیترها و بدنه اهمیت زیادی دارند و‬ آگاهی از کلیدواژه هایی که می نویسید یا ترجمه میکنید‬ باعث میشود که برای عبارتهای هدف درست بهینه سازی شود‬ و از ابتدا ساخته شوند‬. در نهایت باید شما ارزیابی‬ کنید که به محتوای منطقه ای‬ در زبان مشخصی نیاز دارید یا خیر.‬ اگر شما کاری در ایالت متحده،‬ کانادا و بریتانیا و استرالیا دارید‬ یک نسخه انگلیسی از سایت ممکن است کفایت کند.‬

با شناختن کسب و کار و‬ مشتریان خود و بررسی داده های تحلیل وب سایت‬ و مشاوره با افرادی که از‬ فرهنگ هر منطقه آگاهی دارند‬ میتوانید بفهمید که چطور باید محتوای‬ ترجمه شده خود را برای‬ کلیدواژه های هدف زبانهای مختلف بنویسید‬ و اینکه باید در کشور‬ دیگر با چند زبانه کردن سایت‬ سرمایه گزاری کنید یا خیر‬‬. به یاد داشته باشید که ترجمه جهت سئو سایت و بهینه سازی سایت نمی تواند مانند ترجمه متون و مقالات علمی باشد و باید بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده باشد.

منبع: فست سئو

نویسنده: علی عطازاده

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید