Your browser does not support JavaScript!
طراحی پیکتوگرام
پیکتوگرام چیست؟ یک پیکتوگرام خوب چه ویژگی هایی  دارد؟

پیکتوگرام که تصویر نگاشت نیز نامیده می شود، نوعی نماد بصری است که معنای خود را از طریق شباهت تصویری اش با یک شی فیزیکی به بیننده منتقل می کند. این مفاهیم می تواند هشدار دهنده، راهنمایی کننده و ... باشد. از این نشانه ها برای آسان شدن ارتباط با مخاطب در یک محیط استفاده می کنند، از آن جایی که مخاطبین می توانند با فرهنگ ها و زبان های متفاوتی باشند، نشانه های تصویری و نوشتاری باید در همه جای دنیا نقش خود را به عنوان یک راهنما به خوبی ایفا کنند و به نوعی جهانی باشند.

پیکتوگرام ها یک زبان جهانی هستند و باید به گونه ای طراحی شوند که افراد در نگاه اول معنی اصلی آن ها را تشخیص دهند. پیکتوگرام ها در اصل جزو گرافیک محیطی محسوب می شوند.

پیکتوگرام چیست

از پیکتوگرام ها در اکثر جوامع مدرن به عنوان نشانه و یا دستورالعمل ها استفاده می شوند و  به دلیل داشتن  ماهیت گرافیکی واقع گرایانه و قابل درک بودن، کاربردهای فراوانی دارند. به عنوان مثال  از جهانی ترین نوع پیکتوگرام ها می توان به علائم هشدار دهنده در ارتباط با  استفاده از مواد خطرناکی چون مواد رادیواکتیو و مواد سمی و یا آیتم های مربوط به خطر اشتعال اشاره کرد.

پیکتوگرام

تفاوت پیکتو گرام و لوگو

ممکن است برخی افراد لوگو و پیکتوگرام را به درستی از هم تشخیص نداده و هر دو را با یک نام بخوانند. اما به صورت تخصصی میان این دو تفاوت هایی وحود دارد. لوگو یک عنوان به اشکال و صورت های مختلف گرافیکی است که طراحی این اشکال به سلیقه و خلاقیت طراح آن بستگی دارد، در صورتی که پیکتوگرام یک تصویر گرافیکی ساده است که هر شخصی با دیدن آن به مفهوم مورد اشاره اش پی می برد. 

لوگو و پیکتوگرام

امروزه استفاده از پیکتوگرام ها در وب سایت ها و نرم افزارها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و اینگونه نشانه ها در صفحه های نمایش کامپیوتر ها و گوشی های همراه به منظور هدایت بهتر کاربر استفاده می شوند.