Your browser does not support JavaScript!

کتاب آرایی در ایران و اروپا را در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. ابتدا با تاریخچه این هنر آشنا خواهید. البته این تاریخچه در ایران و اروپا به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کنتراست چیست؟ شاید بارها نام آن را شنیده باشید اما به درستی ندانید کنتراست به چه معنی است. تکنیک های بصری در دو قطب مخالف دسته بندی می شوند و این مسئله، علاوه بر نشان دادن و تاکید بر گستره وسیع انتخاب های کاربردی در طراحی، به منظور بیان اهمیت زیاد تکنیک و مفهوم کنتراست در بیان بصری صورت می گیرد. معنا در بطن قطب های متضاد شکل می گیرد. آیا درک گرما بدون سرما، یا شیرینی بدون تلخی امکان پذیر است؟ تضاد در پدیده ها و واکنش حواس نسبت به آن، باعث تقوست معنا می شود. در روند سازماندهی بصری، تضاد، نیرویی حیاتی در خلق یک کل منسجم است. در تمام هنر ها کنتراست ابزاری نیرومند برای بیان، تقویت معنی و بنابراین موجب سادگی و سهولت ارتباط است.

از اساسی ترین و مهم ترین تمرینات رنگ شناسی، تجربه در روی دایره رنگ است. با استفاده از رنگ های اولیه زرد، قرمز و آبی ترکیباتی فراهم می‌کنیم تا دایره به دوازده رنگ تقسیم شود که در شکل نشان داده شده است.

بافت یک عنصر بصری محسوب می شود که اغلب نقش جایگزین را برای یک کیفیت حسی دیگر (حس لامسه) ایفا می کند. به تعریفی دیگر خاصیت و کیفیتی در رویه هر سطحی که احساس لمس کردن را از طریق نگاه بر می انگیزد، بافت نام دارد. بافت می تواند تنها کیفیت بصری داشته باشد درست همانند خطوط تایپ شده بر روی یک صفحه کاغذ. بافت بصری به سطوح دو بعدی اختصاص دارد و تنها از طریق چشم توانایی شناختش را خواهیم داشت. این در صورتی است که در واقعیت بافت هم دارای کیفیت لامسه و هم کیفیت بصری می باشد.

تناسب در هنرهای بصری بیان کننده رابطه نسبی و قیاسی میان اجزاء مختلف و رابطه آنها با کل می باشد. هوش بصری ما تا حد بسیار زیادی به تناسبات بستگی دارد و بدون در نظر گرفتن آنها فرم بی معنا می شود. تناسب یکی از عوامل موثر در حفظ تعادل تصویر است. استفاده از روابط متناسب خطوط در طراحی و یا برجستگی ها و فرورفتگی ها در مجسمه سازی رواج دارد. تعریف تناسب بر اساس روابط ریاضی و هارمونی شکل گرفته است. روابط متناسب ریاضی در آثار هنرمندان آرمانگرای مصر و یونان باستان، دوره رنسانس و نئوکلاسیک قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی به چشم می خورد.