Your browser does not support JavaScript!

سفارش و محاسبه هزینه خدمات آنلاین است | مراحل ثبت سفارش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
دایره رنگ

از اساسی ترین و مهم ترین تمرینات رنگ شناسی، تجربه در روی دایره رنگ است. با استفاده از رنگ های اولیه زرد، قرمز و آبی ترکیباتی فراهم می‌کنیم تا دایره به دوازده رنگ تقسیم شود که در شکل نشان داده شده است.

 هر شخصی می‌تواند در نگاه نخست، قرمز اولیه را از داخل دوازده رنگ جدا سازد،  یا رنگ آبی و زرد را انتخاب کند. او خواهد توانست قرمزی را انتخاب کند که نه مایل به آبی است و نه مایل به زرد، یا زرد و آبی را نیز همین ترتیب تشخیص دهد. در دایره رنگ، هر رنگی نمود و جلوه خود را دارد. شناختن قدرت و نمود هر کدام از رنگ‌ها از رنگ‌ های دایه رنگ، نخستین تمرین و ابتدایی ترین تجربه در شناخت رنگ‌ ها است. برای دستیابی به نتیجه بهتر، اگر هر یک از رنگ‌ های دوازده‌ گانه دایره رنگی را در صفحه‌ای خاکستری قرار دهیم، قدرت واقعی و نمود هر کدام از رنگ‌ ها را خواهیم دید، زیرا زمینه خاکستری در رنگ ها تاثیری نخواهد داشت. رنگ‌ های اولیه راباید به دقت شناخت و در این کار از اشخاصی که آشنایی کامل به رموز رنگ‌ ها دارند و اصول آنها را می‌شناسند، کمک گرفت.

رنگ‌ های اولیه به صورت مثلث متساوی‌الاضلاع در دایره قرار می‌گیرند؛ به این ترتیب که زرد کاملا در بالا و آبی در چپ و پایین و قرمز در راست مثلث قرار می‌گیرد. این مثلث در داخل دایره به وسیله دوازده رنگ محیط محدود است. اگر دو رنگ اصلی را به نسبت خاصی با هم ترکیب کنیم، رنگ‌ های ثانوی به‌دست می‌آیند. بدین ترتیب، در مجموع شش رنگ خواهیم داشت، زرد + قرمز = نارنجی،  زرد + آبی = سبز،  قرمز + آبی = بنفش.

رنگ‌ های ثانویه را باید با دقتی ویژه ترکیب کرد. ترکیبشان نباید به گونه‌ ای باشد که به رنگ دیگر متمایل شوند. مثلا، نارنجی نباید به قرمز یا زرد متمایل باشد. باید کاملا در وسط هر دو رنگ قرار بگیرد. به همین ترتیب، سبز باید کاملا در وسط آبی و زرد، و بنفش هم دقیقا در وسط آبی و قرمز قرار گیرد. با ترکیب دو به‌ دوی رنگ‌ ها یعنی شش رنگ مجاور هم، رنگ‌ های درجه سوم تشکیل می‌شوند که این‌ ها نیز باید مانند رنگ‌ های درجه دوم کاملا در وسط دو رنگی که آنها را تشکیل داده قرار بگیرد.

دایره رنگ

منبع: ایتن، جوهانز، مترجم: حلیمی، محمد حسین. کتاب رنگ. سازمان چاپ و انتشارات. ۱۳۷۴. 

گردآورنده: احمد بهمنیار

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید